Ommetje

OMMETJE

Op zoek naar meer en aantrekkelijker ommetjes in uw gemeente? 


Wij adviseren over de beste wandelroute(s) en hoe die te realiseren en/of verbeteren.


Onze aanpak:

 1. In beeld brengen van de ‘parels’ in uw stad, dorp of wijk (parken, water, mooie architectuur, winkelcentra, kunst, etc.). Bij dorpen en stadsranden liggen er ook kansen direct buiten de bebouwde kom! 
 2. Input ophalen bij bewoners als aanvulling op bovenstaande.
 3. Bepalen van de meest aantrekkelijke en logische routes langs en tussen de ‘parels’.
 4. Verbeterpunten opstellen voor deze ommetjes aan de hand van De Vier V's.
 5. Toetsen van deze punten bij de gebruikers.
 6. Opleveren eindadvies (in overleg: kaart, tekening, Powerpoint en/of rapport).
 7. Desgewenst combineren van het ommetje met passende vergroening via VerGroen!


Er liggen in de meeste dorpen, steden en wijken nog veel onbenutte kansen (laaghangend fruit)!

Kenmerken van een ommetje


 • Een recreatieve wandelroute vanuit de woning
 • Lengte 1 - 4 km
 • Voor sommige doelgroepen korter (bv ouderen)
 • Langs mooie en prettige plekken
 • Andere route heen dan terug ('rondje')
 • Voldoende zitgelegenheid onderweg
 • Keuzemogelijkheden, zoals verlenging door het combineren van ommetjes
 • Waar mogelijk langs voorzieningen, zoals winkel, brievenbus, speeltuin, horeca,  etc.

Het belang van ommetjes


 • Geschikt voor iedereen (voor ouderen soms de laatste vorm van bewegen…)
 • Dragen bij aan gezondheid (voldoen aan de Norm voor Gezond Bewegen)
 • Bevorderen ontmoeting
 • Zijn leuk en goed voor kinderen, zoals lopen naar een speelvoorziening

 • Dragen bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving
 • Zijn gemakkelijk en goedkoop te faciliteren

Publicaties en interviews over 'ommetjes'


Biind Magazine

Feb. 2021 'Ontwerpen aan een beweegvriendelijke omgeving'

Mei  2020 'Ommetjes zijn superbelangrijk, juist nu!'


De Nieuwe Utrechtse Krant

Mei 2020   Het ommetje: “Wat mooi is, hoeft niet per se van ver te komen 


Verkeerskunde

Dec. 2019  'Ommetjes, onmisbaar in een fijne en gezonde stad' 


Serie over Ommetjes in MobiliteitsPlatform (samenvoeging van Verkeer in Beeld en Parkeer24)

Deel 1. Nov. 2019  'Lopen langs groen en water'

Deel 2. Feb. 2020  'Onbenuttte kansen'

Deel 3. Juni 2020  'Ommetjes, belangrijk voor ouderen'

Deel 4. Sep. 2020  'Vier V's helpen bij het maken van aantrekkelijke ommetjes'

Deel 5. Dec. 2020  'De Top 3 van gemiste kansen'

Deel 6. Mrt.  2021  'Waarom het ommetje vestingwallen in Edam perfect is'

Deel 7. Mei  2021  'Wandelen vanuit je werk'

Deel 8. Sep. 2021  'Ommetje, ook leuk voor kinderen'