Missie & Contact

MISSIE & VISIE

Onze missie:  Prettige Plekken voor iedereen!


Onze visie: Een juiste stedenbouwkundige inpassing en inrichting hebben grote invloed op een (goed) gebruik van de openbare ruimte.


Onze aanpak: In 'Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare ruimte' is onze visie omgezet in concrete richtlijnen voor ontwerpers, bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen.


Ons aanbod: Wij toetsen plekken en plannen vanuit het perspectief van de mens, gebaseerd op onze visie: 'De Vier V's'.  Zie voor de mogelijkheden Ontwerptoets  en Quickscan.


Verder: Geven wij masterclasses en in-company trainingen en sparren we graag met u,

bijvoorbeeld over een visie of handboek openbare ruimte.

Bureau KM

p/a Nieuwe Westerdokstraat 56

1013 AG Amsterdam


Kyra Kuitert            06-44486517

Rosemarie Maas    06-54977008


info@bureaukm.nl

www.bureaukm.nl


K.v.K.  66589614

BTW   NL.85.66.21.535.B01

Bank   NL35 INGB 0007557533