Ommetje

OMMETJE

Op zoek naar meer en aantrekkelijkere ommetjes in uw gemeente? 


Wij adviseren over de beste route(s) en hoe die te realiseren en/of te verbeteren.


Onze aanpak:

 • In beeld brengen van de ‘parels’ in uw stad, dorp of wijk (parken, water, mooie architectuur, een gezellig winkelcentrum, kunst, etc.). Bij dorpen liggen er ook kansen direct buiten de bebouwde kom! 
 • Bepalen van de meest aantrekkelijke en logische routes tussen deze ‘parels’.
 • Verbeterpunten aan de hand van De Vier V's.
 • Toetsen van het concept-advies bij bewoners en gebruikers.
  • Eindproduct: adviesrapport en kaart met aanbevelingen.

  Kenmerken van een ommetje


  • Een recreatieve wandelroute vanuit de woning
  • Lengte 1 - 4 km
  • Langs mooie en prettige plekken
  • Andere route heen dan terug ('rondje')
  • Keuzemogelijkheden, zoals verlenging door het verbinden van ommetjes
  • Waar mogelijk langs voorzieningen, zoals winkel, brievenbus, buurtcentrum, horeca,  etc.

  Het belang van ommetjes


  • Geschikt voor iedereen (voor ouderen soms de laatste vorm van bewegen…)
  • Dragen bij aan gezondheid (voldoen aan de Norm voor Gezond Bewegen)
  • Bevorderen ontmoeting
  • Dragen bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving
  • Zijn gemakkelijk en goedkoop te faciliteren
  • Er liggen nog veel onbenutte kansen (laaghangend fruit)