Missie

MISSIE & VISIE

Onze missie:  Prettige Plekken voor iedereen!


Onze visie: Een juiste stedenbouwkundige inpassing en inrichting  hebben grote invloed op een (goed) gebruik van de openbare ruimte.


Onze aanpak: In 'Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare ruimte' is onze visie omgezet in concrete richtlijnen voor ontwerpers, bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen.


Ons aanbod: Wij toetsen plekken en plannen vanuit het perspectief van de mens, gebaseerd op onze visie 'De Vier V's'.  Zie ook Ontwerptoets.


En verder: Geven wij masterclasses en in-company trainingen en sparren we graag met u,

bijvoorbeeld over een visie of handboek openbare ruimte.