Rosemarie Maas

ROSEMARIE MAAS


Om het handboek 'Prettige Plekken' te kunnen schrijven, heeft Rosemarie jarenlange studie gedaan naar het functioneren van binnensteden, pleinen en parken, onder andere op basis van literatuurstudie en observaties.


Ze heeft een oog voor de constanten in goed gebruikte openbare ruimten en weet die ruimtelijk te vertalen: in functie en in beleving.


Voor haar werk in Rotterdam bij de Directie Sport & Cultuur heeft ze aan zeer uiteenlopende projecten gewerkt.Afgeronde projecten:


- Adviseur van 'Visie Kom op naar Buiten! Integrale Visie spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in de wijken voor alle Rotterdammers'


- Adviseur ontwikkeling van de Speeldernis, eerste natuurspeeltuin van Nederland (grote navolging)


- Projectleider van de Rotterdamse Norm voor Buitenspeelruimte (nationaal voorbeeld)


- Ontwikkeling van recreatieve fietsroutes en ruimtelijke richtlijnen voor sportief medegebruik van fiets- en wandelpaden


- Advies recreatie en sport voor Park de Twee Heuvels (nu onderdeel van Sportcampus)


- Advies recreatie, sport en bewegen voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie Park Zestienhoven


- Trekker van 'Sport in de openbare ruimte (en sportvoorzieningen)', Sportnota 2017-2020'


- Adviseur voor het Programma van Eisen voor Sportplaza Zuiderpark