Masterclass

MASTERCLASS

Bureau KM verzorgt de masterclass 'Prettige Plekken', gebaseerd op de uitgangspunten, visie en richtlijnen uit het gelijknamige handboek.


In een masterclass leert u hoe u het gebruik van de openbare ruimte door mensen centraal kunt stellen in planvorming en ontwerp. En welke gevolgen (én voordelen) dat voor de inrichting heeft.

Na een dag vol visies, discussie, plannen beoordelen en buiten kijken, kunt u vol inspirerende ideeën aan de slag met het creëren van prettige plekken.
“De Masterclass was een inspirerende bijeenkomst!

De excursie door onze stad bood volop aanleiding voor een inhoudelijk gesprek en

heeft ons voorzien van ammunitie,waarmee we de bewustwording naar directie en bestuur

voor het  verbeteren van plekken beter kunnen onderbouwen en duiden.”


Ivo Derksen, Adviseur Openbare Ruimte gemeente Breda“Ik heb van collega's veel enthousiaste reacties gekregen over de masterclass.

De handvatten die jullie ons in de workshop (en het handboek) hebben aangereikt

zullen zeker van nut zijn bij toekomstige opgaven.”


Dirkjan Sluiter, Stedenbouwkundig Beleidsadviseur gemeente Rheden