Missie & Visie

MISSIE & VISIE

Onze missie: Prettige Plekken voor iedereen!

 

Onze visie: Een juiste stedenbouwkundige inpassing en inrichting hebben grote invloed op een (goed) gebruik van de openbare ruimte.

 

Onze aanpak: Middels 'Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare ruimte' hebben we onze visie omgezet in concrete richtlijnen voor ontwerpers, bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen bij de openbare ruimte.

 

Ons aanbod: Wij maken analyses van bestaande situaties of plannen en geven advies.

 

En verder: Geven wij masterclasses en in-company trainingen en sparren we graag met u,

bijvoorbeeld over een visie of handboek openbare ruimte.